Asystent osoby niepełnosprawnej

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry) tryb zaoczny

Nauczane bloki programowe

 • Podstawy działalności zawodowej
 • Społeczno-prawny -podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia
 • Praca z osoba niepełnosprawna

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych,
 • diagnozowania warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier ( psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp. ),
 • pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych,
 • planowania, kontrolowania oraz oceniania indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej,
 • włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne, 
 • współpracy z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Miejsce pracy

Praca w środowisku domowym osoby niepełnosprawnej, instytucjach społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, domach pomocy społecznej, hospicjach, zakładach opiekuńczo – leczniczych

Cechy pożądane u kandydata

Zainteresowania humanistyczne ( społeczne, pedagogiczne ), umiejętność nawiązywania kontaktów, spostrzegawczość, odporność na sytuacje trudne i stres, podzielność uwagi, łatwość koncentracji uwagi, umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu, zdolności organizacyjne.

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.