Opiekunka dziecięca

Odczaruj zawód Opiekunka dziecięca...

Świat jest radosny bo są na nim dzieci!!! Te najmłodsze wymagają stałej opieki mamy lub Opiekunki dziecięcej. Uzyskanie po dwóch latach nauki uprawnień do podjęcia pracy w żłobku lub zbliżonej instytucji stwarza możliwości zrealizowania swoich marzeń...

...wszędzie tam gdzie jest potrzeba profesjonalnej opieki rozwijającej małe dziecko, po ukończeniu szkoły możesz złożyć swoje CV. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie przygotuje do tego zawodu fachowo realizując program nauczania ale i stworzy możliwości do kształtowania własnej osobowości. Nauczysz się wielu nowych ciekawych umiejętności, przydatnych w wychowywaniu również własnych dzieci.

Instytucje zajmujące się wychowywaniem małego dziecka zainteresowane są zatrudnieniem fachowej kadry. Szkoła stale otrzymuje informacje o rosnących potrzebach w tym zawodzie.

Zaczarowany Świat Dziecka odkryjemy razem!

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny wieczorowy

Nauczane bloki programowe

 • Wychowanie dziecka
 • Pielęgnowanie dziecka
 • Wychowanie techniczne i artystyczne
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Absolwent posiada pełną, nowoczesną wiedzę niezbędną do rozumienia problemów rozwojowych dziecka oraz wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania różnych metod pracy z małymi dziećmi; przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, opóźnionym w rozwoju i przewlekle chorym; ukształtowane postawy twórcze, kulturę osobistą, poczucie estetyki, poszanowanie człowieka i pracy; ukształtowane niezbędne w zawodzie opiekunki dziecięcej cechy osobowości i postaw.

Miejsce pracy

Opieka indywidualna w domu rodzinnym dziecka, żło¬bek, dom małego dziecka, rodzinne domy dziecka, praktyka prywatna, ze granicą jako wykwalifikowana opiekunka. Mogą też podejmować studia na uczelniach wyższych. Opiekunka dziecięca sprawuje fachową opiekę nad małym dzieckiem, dba o bezpieczeństwo, promuje zdrowie, organizuje zabawy i zajęcia.

Cechy pożądane u kandydata

Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów; dobra sprawność ruchowa; prawidłowa budowa ciała; dobry słuch muzyczny; dobry stan zdrowia; zdolności plastyczne. Również wskazane są: odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, cierpliwość, wrażliwość, życzliwość, uczciwość, takt.

Nasi partnerzy

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.