Opiekun w domu pomocy społecznej

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) tryb zaoczny

Nauczane bloki programowe

 • Wybrane zagadnienia z nauk społecznych
 • Edukacja zdrowotna i opieka
 • Metody terapii i aktywizacji

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan nauczania 2013/2014/2015 »
Pobierz plan nauczania 2012/2013 »
Pobierz plan nauczania 2012/2013 - nabór 2011/2012 »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Pomocy i towarzyszenia człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę),
 • Pielęgnowania oraz dbania o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
 • Aktywizowania podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
 • Doradzania w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,
Więcej
 • Mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
 • Udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 • Aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywania określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź  terapeuty,
 • Kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • Udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Miejsce pracy

W domach pomocy społecznej, domach małego dziecka, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej.

Cechy pożądane u kandydata

Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, dojrzałość emocjonalna, odporność na sytuacje trudne i stres, umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i systematyczność, życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych ludzi, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.