Technik masażysta

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny dzienny i wieczorowy

Nauczane bloki programowe

 • Masaż leczniczy
 • Masaż sportowy i kosmetyczny
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan (Dla młodzieży) »
Pobierz plan (Dla dorosłych) »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Technik masażysta tworzy średni personel medyczny związany ze świadczeniem usług w zespołach rehabilitacyjnych lub w działalności indywidualnej dla potrzeb medycznych, kosmetologii i sportu.Miejsce pracy: szpitale, kliniki, uzdrowiska, przychodnie, zakłady pracy chronionej, gabinety odnowy biologicznej, gabinety kosmetyczne, kluby sportowe, może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Specyficzne wymagania kształcenia w zawodzie

Zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne; spostrzegawczość, delikatność, cierpliwość; łatwość nawiązywania kontaktów; odpowiedzialność, życzliwość, empatia; dobra sprawność manualna; dobry stan zdrowia.

Opłaty

Szkoła jest szkołą państwową a więc bezpłatną.
Ze względu na specyfikę kształcenia w zawodach medycznych oraz chęć zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia pobieramy od naszych uczniów comiesięczną opłatę, wnoszoną przez uczniów w formie darowizny przeznaczonej na materiały, odczynniki, drobny sprzęt służący do kształcenia zawodowego. Dla kierunku technik masażysta jest to ok. 50 zł

Osoba przyjęta powinna posiadać

Osoba przyjęta po rozpoczęciu nauki otrzyma pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej i obuwia zmiennego

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.