Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry) tryb stacjonarny wieczorowy i zaoczny

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan (tryb zaoczny) »
Pobierz plan (tryb stacjonarny dla dorosłych) »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Opiekun medyczny tworzy średni personel medyczny związany ze świadczeniem usług w zakresie opieki nad osobą chorą. Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, udziela wsparcia emocjonalnego, pomaga komunikować się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz innymi pacjentami.

Miejsce pracy

Szpitale, kliniki, uzdrowiska.

Cechy pożądane u kandydata

Zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne; spostrzegawczość, delikatność, cierpliwość; łatwość nawiązywania kontaktów; odpowiedzialność, życzliwość, empatia; dobra sprawność manualna; dobry stan zdrowia.

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

  • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
  • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
  • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
  • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
  • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
  • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
  • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
  • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
  • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.