Technik dentystyczny

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów) tryb stacjonarny dzienny

Nauczane bloki programowe

 • Analityczny
 • Projektowo - wykonawczy
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan nauczania 2013/2014 KL. I »
Pobierz plan nauczania 2012/2013 - zmiany od lutego 2013 r. na II półrocze 2012/2013r.kl. I/II nabór 2012/2013 »
Pobierz plan nauczania 2012/2013 - Przed zmianą przedmiotów I półrocze 2012/2013r. »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Technik dentystyczny wykonuje na zlecenie lekarza stomatologa protezy stomatologiczne (stałe i ruchome), aparaty ortodontyczne, szyny chirurgiczne, wykonuje naprawę protez i aparatów.

Miejsce pracy

Przychodnie stomatologiczne, gabinety prywatne, pracownie protetyczne i ortodontyczne, sala kliniczna.

Cechy pożądane u kandydata

Dokładność, precyzja, wyobraźnia przestrzenna, spostrzegawczość, pamięć wzrokowa, uzdolnienia plastyczne.

Opłaty

Szkoła jest szkołą państwową a więc bezpłatną.
Ze względu na specyfikę kształcenia w zawodach medycznych oraz chęć zapewnienia najwyższego poziomu kształcenia pobieramy od naszych uczniów comiesięczną opłatę, wnoszoną przez uczniów w formie darowizny przeznaczonej na materiały, odczynniki, drobny sprzęt służący do kształcenia zawodowego. Dla kierunku technik dentystyczny jest to ok. 80 zł

Osoba przyjęta powinna posiadać

Osoba przyjęta po rozpoczęciu nauki otrzyma pełne informacje dotyczące odzieży ochronnej i obuwia zmiennego

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.