Terapeuta zajęciowy

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) tryb stacjonarny dzienny

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan nauczania 2013/2014/2015 kl. IA /II A »
Pobierz plan nauczania - zmiany w nazwach przedmiotów klasa I/ II nabór 2012/2013 »
Pobierz plan nauczania 2012/2013 - nabór 2011/2012 – lutowy kl. II A »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Absolwent kierunku jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta,
 • prowadzenia terapii zajęciowej wśród ludzi chorych i niepełnosprawnych,
 • wykorzystania w pracy z podopiecznym różnych metod terapii zajęciowej,
 • organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, zwiększenia zakresu ruchów, siły mięśni oraz kondycji psychicznej pacjentów,
 • prowadzenia działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego,
 • monitorowania przebiegu terapii zajęciowej, komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu rehabilitacyjnego

Miejsce pracy

W oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, psychiatrycznych oddziałach dziennych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szkołach specjalnych.

Cechy pożądane u kandydata

 • odpowiedzialność i obowiązkowość,
 • gotowość współdziałania w zespole,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
 • uczciwość,
 • poczucie własnej godności,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres.

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.