Rekrutacja

W roku szkolnym 2018/2019 planowany jest nabór na kształcenie w zawodach:

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. podanie (wniosek) o przyjęcie do szkoły w celu podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie.
 2. świadectwo ukończenia szkoły średniej (dopuszczalny również odpis świadectwa lub potwierdzona notarialnie kopia);
 3. kwestionariusz osobowy; (wzór druku do pobrania)
 4. zdjęcia kandydata (30 x 42 mm, podpisane na odwrocie) - sztuk 2;
 5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w wybranym zawodzie;
 6. książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 7. karta szczepień, potwierdzenie szczepień przeciwko WZW typu B. (wzór druku do pobrania)

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Załącznik nr 1 - terminarz rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe 2018/2019
 2. Zarządzenie Nr 3/2018 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - terminarz rekrutacji do szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim.

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji - 2017 (pdf do pobrania)

Oferta naszej szkoły jest:

Różnorodna, atrakcyjna, nowoczesna i z przyszłością.
Szkoła jest: państwowa; bezpłatna; internatem, szkołą z tradycjami, szkoła z pasją!

Nasza szkoła jest dobrym wyborem gdyż:

Uzyskasz ZAWÓD, a ZAWÓD - to PRACA, PRACA – to NIEZALEŻNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ – to TWOJA PRZYSZŁOŚĆ.

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.

Kontakt

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
Sekretariat przy ul. Broniewskiego 9
71-460 Szczecin
Telefon: 091 454-17-61
Fax: 091 454-18-05
E-mail: sekretariat@zckziu.pl
formularz kontaktowy »

Organ prowadzący
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego