Technik elektroradiolog

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów) tryb stacjonarny dzienny

Nauczane bloki programowe

 • Działania diagnostyczne
 • Działania terapeutyczne
 • Podstawy działalności zawodowej
 • Podstawy prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia

Ramowy plan nauczania

Pobierz plan »

Druki do pobrania

Informacje o zawodzie

Technik elektroradiolog tworzy średni personel medyczny związany z diagnostyka radiologiczna, elektromedyczna i radioterapia.
W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • Korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych;
 • Komunikować się z pacjentem oraz współpracować w zespole terapeutycznym;
 • Przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • Planować pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów;
 • Uzyskiwać informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych; oraz udzielać pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • Układać pacjenta do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • Prowadzić dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • Dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania
  rentgenowskiego;
Więcej
 • Obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy;
 • Oceniać na bieżąco wartość techniczną badania rentgenowskiego;
 • Postępować zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej;
 • Użytkować aparaturę do badań naczyniowych;
 • Współuczestniczyć w badaniu ultrasonograficznym;
 • Wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej;
 • Wykonywać badania izotopowe (scyntygraficzne);
 • Wykonywać badania: densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne,
  spirometryczne, elektroencefalograficzne;
 • Wykonywać audiometrię;
 • Wykonywać radioterapię odpowiednią techniką;
 • Prowadzić dokumentację badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów;
 • Zabezpieczać pacjenta i otoczenie w razie awarii sprzętu i aparatury
  medycznej;

Miejsce pracy

Pracownie: rentgenowska, ultrasonografii, tomografii komputerowej, diagnostyki izotopowej i tomografii rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii i audiometrii (badanie słuchu), radioterapii.

Cechy pożądane u kandydata

Zainteresowania medyczne, techniczne i humanistyczne; spostrzegawczość; wyobraźnia przestrzenna; koordynacja wzrokowo-ruchowa; empatia; poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka; zdyscyplinowanie i odpowiedzialność; samodzielność.

Dlaczego warto wybrać ZCKZiU?

 • Koszty minimalne, bo szkoła państwowa; świadectwo maturalne nie jest wymagane.
 • Krótki czas zdobycia zawodu: od 1-2,5 roku
 • Niepowtarzalna atmosfera szkoły sprzyjająca przekazywaniu doświadczeń i pasji.
 • Na absolwentów czekają miejsca pracy. Możesz również stworzyć własny biznes i zostać szefem.
Więcej powodów
 • Wzbogacające zawodowo kontakty z placówkami Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej u których pracuje wielu absolwentów naszej Szkoły.
 • Możesz zamieszkać w internacie, korzystać ze stołówki szkolnej, zaplecza sportowego, uczestniczyć w ciekawych wyprawach rekreacyjno-edukacyjnych.
 • Dla ambitnych możliwość zdobycia EUROPASS.
 • Bogactwo fachowej, nowoczesnej literatury, czasopism, multimediów, podręczników zalecanych przez MEN.
 • Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich nauczanych zawodów.