Wizerunek szkoły

Nazwa Szkoły

w jej historii zmieniała się wiele razy. Dzisiaj: Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Stały pozostał adres. Trwała jest pozycja w kształceniu istotnych zawodów na rynek usług medycznych i społecznych. Obecnie: technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy oraz zawody społeczne: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. W ofercie jest również technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Społeczność Szkoły

stanowią ludzie z ambicjami i pasją. Rzetelność w nauczaniu przekłada się na wysokie umiejętności absolwentów. Warunki warsztatowe, pomoce dydaktyczne, zaplecze biblioteczne, nowoczesne metody nauczania, permanentnie doskonaląca się kadra to zmierzanie do wymagań Unii Europejskiej.

Coraz częściej pozdrowienia od absolwentów przesyłane są na kartach z wizerunkami wszystkich krajów w Europie a czasami w świecie. Jeżeli zdarzy się być pacjentem w aptece, w gabinecie rtg, w oddziale ratowniczym... to obok usług często wypowiadane są słowa (...) co tam słychać w "medyku" przy ul. Broniewskiego?

A czas biegnie. Minęły lata kształcenia analityków medycznych oraz techników fizjoterapii. Technik dentystyczny obchodził jubileusz 35-lecia. W tym roku mija półwiecze dla techników farmaceutycznych. Rok przyszły poświęcony będzie obchodom 50-lecia techników elektroradiologii.

Cóż jeszcze można powiedzieć lub napisać?! Trzeba to przeżywać!

Nowym zawodom przybywa doświadczenia i lat, a jaka będzie przyszłość?

Cieszmy się i doceniajmy teraźniejszość!

Tego co wzbogaci nas po podjęciu nauki w ZCKZiU w Szczecinie nikt nam nie zabierze !

Kontakt

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie
Sekretariat przy ul. Broniewskiego 9
71-460 Szczecin
Telefon: 091 454-17-61
Fax: 091 454-18-05
E-mail: sekretariat@zckziu.pl
formularz kontaktowy »

Organ prowadzący
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

Zawody których uczymy

Technik masażysta Technik dentystyczny Technik elektroradiolog Kurs opiekun medyczny Opiekun medyczny Opiekunka dziecięca Asystent Osoby Niepełnosprawnej Terapeuta Zajęciowy Opiekun W Domu Pomocy Społecznej Opiekun osoby starszej Technik usług kosmetycznych Technik sterylizacji medycznej